Fred i Mellanöstern

“Fred i Mellanöstern” Med fokus på Israel i Sverige

Fred i Mellanöstern

Vattenförsörjningen i Israel och "Palestina"

PDFPrintE-mail

Written by Administrator Monday, 15 May 2017 16:03

Brist på vatten var ett av de största problem som Israel tidigare hade. Palestinierna anklagade Israel för att ta vatten från Västbanken och att därmed orsaka vattenbrist hos palestinierna.

För ca 10 år sedan löste Israel dessa problem genom att bygga stora avsaltningsanläggningar som avsaltar havsvatten.

I morgon den 16 maj får vi i Fred i Mellanösterns närradio höra hur Israel löste dessa problem. Som vissa "palestinier" dock av någon anledning märkligt nog ännu tycks anse vara olösta !?

Välkommen att lyssna!

 

Upprop för ett misstroendevotum mot utrikesminister Margot Wallström

PDFPrintE-mail

Written by Administrator Wednesday, 10 May 2017 15:00

Föreningen Fred i Mellanöstern har tagit initiativet till detta vällovliga upprop, riktat mot Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning, och särskilt dess utrikesminister. Läs uppropet härnedan. Skriv på genom denna länk. Inga antisemiter i vår regering!

Upprop för ett misstroendevotum mot utrikesminister Margot Wallström

Margot Wallström som utrikesminister är en katastrof vad avser fredssträvandena mellan Israel och palestinierna.

Från sitt tillträde som utrikesminister och regeringens första regeringsförklaring har Margot Wallström konsekvent fört en politik som negativt särbehandlar Israel och som lika effektivt har fört Sverige in i ett hörn utan någon som helst reell möjlighet att påverka utvecklingen i relationerna mellan Israel och palestinierna i positiv riktning.

Margot Wallströms politik är tydligt anti-israelisk. Först erkännandet av Palestina. Sedan talet om ”utomrättsliga avrättningar” när Israel stoppar terrorism likt den som nu också drabbar Sverige men som åtskilliga gånger fler drabbat israeler. Därefter den återkommande fixeringen vid Israel och okänsligheten för det judiska när hon blandar in och hänvisar till Israel och konflikten mellan Israel och palestinier i sammanhang som inget har med Israel att göra, som exempelvis när hon kommenterar terrordåden i Paris 2016. Resan till hennes ”vän” Mahmoud Abbas i Ramallah samtidigt som samme ”vän” låter arrestera palestinska parlamentsledamöter för att de kritiserar den palestinska ledningens korruption. Hennes undfallenhet mot journalisten från al Jazeera som påstår att Svenska kommittén mot antisemitism leder en högerextrem lobby i Sverige. Och nu Sveriges aktiva stöd för UNESCO-resolutionerna, som frånkänner judarna och Israels koppling till Jerusalem.

Sverige har i dag inget inflytande alls i Mellanöstern. Margot Wallström äger endast den korrumperade och nepotistiska palestinska ledningens öra. Ingen annans.

Efter Sveriges ställningstagande mot Israel de senaste åren och nu senast i UNESCO har Sverige tappat sin moraliska kompass. Sverige gör sig totalt irrelevant som fredspartner i regionen genom att i sina ställningstaganden inte följa andra demokratiska länder i olika FN-omröstningar. Istället gör man gemensam sak med totalitära stater med en antisemitisk agenda som vill förneka Israel - regionens enda demokrati - både dess historiska band till landet och dess rätt att existera som judisk stat. Denna politik bär Margot Wallström det största ansvaret för.

Vi vill med detta upprop uppmana den svenska riksdagens ledamöter till ett misstroendevotum mot utrikesminister Margot Wallström.

Underskrifterna kommer att överlämnas till samtliga riksdagspartier.

 

Debatt om Sverigedemokraterna i Judiska Församlingen i Göteborg

PDFPrintE-mail

Written by Administrator Thursday, 13 April 2017 14:01

Denna spännande debatt kan du lyssna på i FiM närradios sändning på tisdag den 18 april 2017.

Välkommen att lyssna!

   

Om judarnas historia i Göteborg

PDFPrintE-mail

Written by Administrator Friday, 07 April 2017 21:42

Judiska församlingen i Göteborg har ett ärorikt förflutet. De första judarna från Tyskland bosatte sig på Marstrand eftersom det var förbjudet för judar att bo i Göteborg. Så småningom flyttade de till Göteborg, började med handel och blev efterhand framgångsrika. I mitten av 1800-talet var 10 av 50 ledamöter i kommunfullmäktige judar. En del av judarna blev förmögna och donerade mycket pengar till kommunen och startade olika kulturverksamheter i Göteborg.

En spännande berättelse av Tom Shulevitz från judiska församlingen i Göteborg.

Välkommen att lyssna på FiM Närradio nu på tisdag den 11 april 2017!

 

Om judarna i Finland

PDFPrintE-mail

Written by Administrator Sunday, 19 March 2017 13:39

I Helsingfors finns en judisk församling på ca 1300 medlemmar. Det finns ett starkt stöd för Israel och några industrimän som är judar har satsat på tung industri i Israel. Företaget "Hisuli Karmel" som tillverkade många delar till den israeliska stridsvagnen Merkava ägdes av en judisk familj från Finland.

Den nya kanslichefen i judiska församlingen Laila kommer till studion för att berätta historien om de finska judarna.

Välkommen lyssna på Fred i Mellanösterns radiosändning nu på tisdag den 21 mars!

   

Page 4 of 57

NEWSPAPER100809J15F